Regulamin

 

wsiodle24.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie wsiodle24.pl, prowadzony przez Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek z siedzibą w Wapnie, pod adresem Kościuszki 30, 62-120 Wapno, NIP: 7842507594

Regulamin zakupów

1. Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepie stacjonarnym oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie wsiodle24.pl.

2. Wszystkie produkty dostępne w wsiodle24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wsiodle24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny. Faktura VAT bądź paragon może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT bądź paragon powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych wsiodle24.pl Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w wsiodle24.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach wsiodle24.pl, Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem: forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wsiodle24.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. Informujemy, że nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

Przelewem online : podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz Przelewy24

Przy zapłacie poprzez serwis przelewy24 pobierana zostaje prowizja dla przelewy24

Przelew online (PBL,e-przelew automatyczny, e-przelew) 1,9% wartości zamowienia

Blik 1,9% wartości zamówienia

Karta płatnicza VISA, VISA mobile, Mastercard, JCB-Realizowane w 3d secure(3DS) 1,9% wartości zamówienia +30groszy 

Portfele elektroniczne Google pay, Apple pay, MasterPass, Visa Mobile 1,9% wartości zamówienia +30 groszy

(Oznacza to ze np przy zamówieniu na kwotę 418,99 płatność blik my otrzymujemy na konto kwotę pomniejszona o 1,9% czyli 411,03. Przy zwrocie zamowienia zwrócona zostanie kwota którą otrzymaliśmy)

 Za pobraniem: Zapłata za towar zostaje wręczona w gotówce kurierowi przy odbiorze przesyłki bądź przesyłek. Klient składając zamówienie w naszym sklepie, zobowiązany jest do zapłaty za towar. W przypadku nieodebrania przesyłki i powrotu paczki, klient zobowiązany jest do uregulowania należności za wysyłkę w obie strony(zarówno do klienta jak i powrót paczki do siedziby). 

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Pomoc". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym wsiodle24.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na wsiodle24.pl, Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta.

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek. W przypadku płatności ratalnej - także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach wsiodle24.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „sklep jeździecki”, produkt należy odesłać na adres magazynu Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktu Odbioru Osobistego, po wcześniejszym uzyskaniu numeru reklamacji. Numer można uzyskać wypełniając formularz „Zgłoszenie reklamacyjne” w wsiodle24.pl, w zakładce „Pomoc”. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru. Dzięki numerowi rozpatrywanie zgłoszeń przez Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w wsiodle24pl pod hasłem „Gwarancja na produkty” w zakładce „Gwarancja”.

10. Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek z tytułu rękojmi, na podstawie art. art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

11. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru. 

12. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w wsiodle24.pl, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

14. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenie reklamacyjne wybierając dział reklamacji, zgodnie z art. 9. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek. Niezwłocznie po jej otrzymaniu, Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

15. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Więcej informacji o tym jak bezpiecznie odebrać przesyłkę znaleźć można w wsiodle24.pl pod hasłem „Bezpieczeństwo dostawy” w zakładce „Pomoc”.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu wsiodle24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu wsiodle24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego wsiodle24.pl w związku z zakupami jest Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

18. Dodatkowo, okazjonalnie, Sklep jeździecki W siodle Marta Syzdek za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty wsiodle24.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

19. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w wsiodle24.pl, są przekazywane spółce Blue Media S.A. lub Przelewy24(zależnie od wybranego sposobu płatności). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Blue Media S.A./Przelewy24 oraz następuje: 1. w celu obsługi (zrealizowania) przez Blue Media S.A./Przelewy24 płatności za nabyte w wsiodle24.pl towary, 2. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w wsiodle24.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

20. Przy zakupach na kwotę 499zł i więcej towar wysyłamy za darmo niezależnie od sposobu płatności, jednak przy zwrocie całego lub części zakupionego towaru, zwracana kwota zostaje pomniejszona o poniesiony przez sklep koszt wysyłki(jeśli po zwrocie zamówienie ma niższą wartość niż 499pln) i ewentualnego magazynowania paczki.

Kody rabatowe nie lacza sie z innymi promocjami.

Składając zamówienie, akceptujecie Państwo regulamin sklepu.

 Regulamin promocji 10% rabatu na zakupy z kodem witajszkolo

10% rabatu na marki 

ACAVALLO, ZANDONA, KERALIT, BENSE&EICKE, SOULHORSE, HAPPY MOUTH, STAR, WINTEC, GPA, SWING, ELT, BERIS, LIKIT, ANIMEDO, JUMP IT, WSIODLE24, RUSTLER, MAGIC BRUSH, HORSE FITFORM, OSTER, HAAS, KERBL, OPTENPLATZ, BALOTADE, COVALLIERO, WSIODLE24, NOWAK CENTER, Xhorsey, Xhorse, FM ITALIA, HITCH SADDLERY, EQUESTRIAN QUEEN, COMODO, COMPOSITI, API, FAIR PLAY, BLACK HORSE, Start, HE HORSENJOY, Waldhausen, York

Promocja obowiązuje w dniach 01.09.2023-14.09.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl